Nasz sklep w pełni respektuje prawa wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta związanych z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość. Z produktu zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować bez podania przyczyny w terminie i na warunkach określonych w ww. ustawie, a opisanych poniżej. Odstąpienie od umowy wolne jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, z wyjątkiem kosztów związanych z bezpośrednim dostarczeniem zwracanego produktu. 

 

Szczegółowe warunki realizacji prawa odstąpienia od umowy:

 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje, jeżeli (1) jesteś konsumentem lub (2) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zawierającą umowę bezpośrednio związaną ze Swoja działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Ciebie charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać wykonane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia. 
 3. Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
  1)
  dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik; 
  2) dla umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  3) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy;
 4. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Możesz, ale nie musisz, skorzystać z formularza zamieszczonego na końcu niniejszej informacji.  Oświadczenie może zostać złożone:
  1)
  pisemnie na adres: ul. Olimpijska 6A/2,  66-400 Gorzów Wlkp; 
  2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@skullpot.pl;
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy wyślesz przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą. 

Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy, wszelkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonujemy  przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyłeś, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu.
 3. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania produktu lub do momentu dostarczenia dowodu odesłania produktu. 
 4. W terminie 14 dni kalendarzowych od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wyślij zwracany Produkt na adres ul. Olimpijska 6A/2, 66-400 Gorzów Wlkp., lub ul. Lipowa 63, 66-415 Kłodawa.
 5. Produkt możesz również zwrócić osobiście oddając go w Showroomie Skullpot.pl znajdującym się przy ul. Lipowej 63, 66-415 Kłodawa. 
 6. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami prawa produkt powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym – odpowiadasz za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 7. Przed odesłaniem produktu do sklepu należy go zabezpieczyć. 
 8. Odstąpienie od Umowy jest bezpłatne – ponosisz tylko koszty związane z bezpośrednim zwrotem produkty do sklepu. 

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie.

Shopping Cart
Scroll to Top